Strategiczne Partnerstwo

RZETELNA WIEDZA I BOGATA PRAKTYKA

5 lutego 2020

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Byłem oskarżony, wobec mnie toczyło się postępowanie karne, które zostało prawomocnie zakończone uznaniem mnie za winnego popełnienia zarzucanego czynu i wydaniem wyroku skazującego na najsurowszą karę – pozbawienie wolności bez „zawiasów”. Muszę stawić się w Zakładzie Karnym celem odbycia kary – z takim problemem boryka się wiele osób, w tym kilku naszych dotychczasowych klientów. Ich pytanie jest jedno: czy coś jeszcze da się zrobić?

pobierz