Strategiczne Partnerstwo

RZETELNA WIEDZA I BOGATA PRAKTYKA

26 listopada 2019

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

W wielu prowadzonych przeze mnie w ostatnim czasie sprawach karnych sądy zdecydowały się na wydanie wyroku w przedmiocie tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Stając przed sądem w charakterze oskarżonego warto pamiętać, że w określonych sytuacjach przysługuje nam możliwość skorzystania z omawianej instytucji, co z prawnego punktu widzenia jest rozwiązaniem korzystnym, w mojej ocenie posiadającym więcej zalet niż wad. Jest to pewnego rodzaju „żółta kartka” udzielana oskarżonemu. Czym jest instytucja – w języku prawniczym potocznie nazywana „wup”?

pobierz
10 października 2019

Zmiany w procedurze karnej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 05 października 2019 roku wprowadziła istotne zmiany do procedury karnej. Nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich nowości, ale przedstawiamy Państwu te najbardziej – z naszego punktu widzenia – istotne.

pobierz