Strategiczne Partnerstwo

RZETELNA WIEDZA I BOGATA PRAKTYKA

12.5.2020

Alimenty na dziecko

Do jakiego sądu należy złożyć pozew o alimenty lub o ich podwyższenie? Czym jest wartość przedmiotu sporu w sprawie i jak określić jej wysokość? Ile kosztuje wniesienie pozwu do sądu? Jak ustalić wysokość alimentów aby nie była zbyt niska? Zapraszamy do lektury!

pobierz
27.2.2020

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Coraz więcej klientów zgłaszających się do kancelarii w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego nie wie czym różni się pojęcie odszkodowania od zadośćuczynienia. Wielu z nich używa tych pojęć zamiennie, co jest błędem. W dzisiejszym ebooku postaramy się przybliżyć Państwu różnicę pomiędzy tymi pojęciami.

pobierz
5.2.2020

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Byłem oskarżony, wobec mnie toczyło się postępowanie karne, które zostało prawomocnie zakończone uznaniem mnie za winnego popełnienia zarzucanego czynu i wydaniem wyroku skazującego na najsurowszą karę – pozbawienie wolności bez „zawiasów”. Muszę stawić się w Zakładzie Karnym celem odbycia kary – z takim problemem boryka się wiele osób, w tym kilku naszych dotychczasowych klientów. Ich pytanie jest jedno: czy coś jeszcze da się zrobić?

pobierz
26.11.2019

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

W wielu prowadzonych przeze mnie w ostatnim czasie sprawach karnych sądy zdecydowały się na wydanie wyroku w przedmiocie tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Stając przed sądem w charakterze oskarżonego warto pamiętać, że w określonych sytuacjach przysługuje nam możliwość skorzystania z omawianej instytucji, co z prawnego punktu widzenia jest rozwiązaniem korzystnym, w mojej ocenie posiadającym więcej zalet niż wad. Jest to pewnego rodzaju „żółta kartka” udzielana oskarżonemu. Czym jest instytucja – w języku prawniczym potocznie nazywana „wup”?

pobierz
5.11.2019

Rozwód – czyli nie taki diabeł straszny!

Sprawy rodzinne, w tym również i rozwodowe, pozostają w obszarze specjalizacji kancelarii. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że rozwód z reguły nie jest przyjemnym momentem w życiu – niezależnie od tego czy małżonek składający pozew wnosi o orzeczenie o winie za rozkład pożycia czy też nie. Sprawy te są – z natury rzeczy – obciążone szeregiem negatywnych emocji, a adwokat często nie tylko świadczy swojemu klientowi pomoc w zakresie prawnych aspektów jego sytuacji osobistej, ale przede wszystkim jest dla niego ogromnym wsparciem.

pobierz
10.10.2019

Zmiany w procedurze karnej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 05 października 2019 roku wprowadziła istotne zmiany do procedury karnej. Nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich nowości, ale przedstawiamy Państwu te najbardziej – z naszego punktu widzenia – istotne.

pobierz
30.9.2019

O prawie hazardowym słów kilka

Pierwszy artykuł – o prawie hazardowym, nie mogło być inaczej. Ta tematyka towarzyszy nam nieustannie od prawie 7 lat, a nasza przygoda z tą dziedziną rozpoczęła się jeszcze w okresie studiów prawniczych.

pobierz